14. Saeimu vēlēsim jau rīt!

14. Saeimu vēlēsim jau rīt!

Vēlēšanu dienas priekšvakarā nepieciešams apzināt vēlēšanu norises drošības jautājumus, lai nerastos pārpratumi. Par vēlēšanu norises kārtību plašāk informē Talsu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Agris Purkalns, kurš sava darba praksē ar nopietniem pārkāpumiem nav sastapies.

Saeimas vēlēšanas jau rīt, 1. oktobrī, tāpēc tik svarīgo līdzdalību valsts politisko lēmumu pieņemšanā nepieciešams veikt pareizi, esot modriem un ievērojot drošību, tāpat uzraugot termiņus, ja runa ir par balsu iesniegšanu glabāšanā un politisko reklāmu.

— Kur un kā ziņot par pārkāpumiem Saeimas vēlēšanu laikā? Kādi ir visbiežākie pārkāpumi, ar kādiem nācies sastapties?

— Par pārkāpumiem var ziņot vairākās instancēs, proti, Novada vēlēšanu komisijai, pašvaldības policijai, Valsts policijai, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB), Valsts drošības dienestam, Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei (NEPL) un Datu valsts inspekcijai. Kā vienu no populārākajiem pārkāpumiem varētu minēt tā saukto «balss pirkšanu», kad iedzīvotājiem tiek piedāvāts mantisks labums, lai viņi nobalsotu par attiecīgu sarakstu vai deputāta kandidātu. Manā darba pieredzē šāds fakts nav konstatēts. Par to kādreiz dzirdēts no Latgales reģiona.

Ja kāds prettiesiskā veidā vēlas ietekmēt otra pilsoņa balsojumu, nepieciešams zvanīt Valsts policijai pa tālruni 110 vai nodot rīcībā esošo informāciju Valsts drošības dienestam, ar kuru var sazināties pa tālruni 67208964 vai e-pastu dd@vdd.gov.lv. Krimināllikumā paredzētais sods par apzinātu kavēšanu brīvi realizēt tiesības vēlēt, lietojot vardarbību, viltu, draudus, uzpirkšanu vai citā prettiesiskā veidā, ir brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, probācijas uzraudzība, sabiedriskais darbs vai naudas sods.

— Cik dienu pirms vēlēšanām nav atļautas politiskās reklāmas?

— Priekšvēlēšanu aģitācijas likums pauž, ka priekšvēlēšanu aģitācijas periods ir laika posms no 120 dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai. Ja Saeima ir atlaista vai atsaukta, vai pašvaldības dome tiek atlaista, vai gadījumā, kad tiek izsludinātas atkārtotas vēlēšanas, priekšvēlēšanu aģitācijas periods ir laika posms no vēlēšanu izsludināšanas dienas līdz vēlēšanu dienai. Par neatļautu priekšvēlēšanu aģitāciju vēlēšanu dienā un dienu pirms vēlēšanām pilsētvidē, piemēram, ja pie iecirkņa ir aģitācijas plakāti vai notiek informatīva materiālu dalīšana partiju sakarā, tāpat, ja notiek sabiedriskās kārtības pārkāpumi, ir jāziņo Valsts policijai. Par aģitācijas pārkāpumiem vēlēšanu iecirkņos vai 50 metrus no iecirkņa ieejas jāinformē arī attiecīgās vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs. Par priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos jāziņo Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei.

— Kur meklēt informāciju par partiju sarakstiem, ja tas vēl nav paspēts izdarīt?

— Informāciju par partiju sarakstiem varat apskatīties Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā, kā arī katrā iecirknī ir grāmata ar visu partiju programmām un kandidātiem. Ja vēlētāji šaubās par savu izvēli, viņi var doties uz vēlēšanu iecirkņiem un iepazīties ar partiju sarakstiem.

— Kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Kādas ir « klasiskās» kļūdas?

— Katrā vēlēšanu iecirknī ir izvietoti plakāti, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmes. Ja gadās sabojāt vēlēšanu zīmi, bet tā nav ievietota aploksnē, un aploksne nav aizlīmēta, vēlētājs drīkst lūgt izsniegt jaunu vēlēšanu zīmju komplektu.

Ja gadās sabojāt vēlēšanu aploksni, pirms tā ir aizlīmēta, vēlētājam ir tiesības saņemt jaunu vēlēšanu aploksni. Sabojātā vēlēšanu aploksne jāatdod vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklim un par jaunas aploksnes saņemšanu atkārtoti jāparakstās balsotāju sarakstā. Ja vēlētājs fizisku trūkumu dēļ nespēj parakstīties balsotāju sarakstā vai izdarīt atzīmes vēlēšanu zīmē, vēlētāja klātbūtnē pēc viņa norādījumiem atzīmes vēlēšanu zīmē izdara vai balsotāju sarakstā parakstās vēlētāja ģimenes loceklis vai kāda cita persona, kurai vēlētājs uzticas. Par to balsotāju sarakstā izdara atzīmi. Vēlētāja uzticības persona nedrīkst būt attiecīgā vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis.

Pie izejas no vēlēšanu iecirkņa ir pieejamas visu kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes. Tās paredzētas, lai vēlētājs nepieciešamības gadījumā varētu paņemt tā saraksta zīmi, par kuru balsoja, un izveidot pilnu vēlēšanu zīmju komplektu. Šādi tiek aizsargātas vēlētāja tiesības balsot aizklāti, un neviens nevar uzzināt, kā vēlētājs balsojis, ja viņš nevēlas to atklāt. Piedaloties vēlēšanās un iemetot vēlēšanu kastē tukšu derīgu vēlēšanu aploksni, tiek pacelts kopējais vēlēšanās nobalsojušo skaits un slieksnis, no kura aprēķina 5% barjeru, kas nepieciešama sarakstiem, lai iegūtu mandātus Saeimā. Pat izsvītrojot vēlēšanu zīmē visus kandidātus, vēlētājs vienalga ir atdevis balsi par kandidātu sarakstu. Balsošana pret nav vēlēšanu mērķis. Vēlēšanas nav aptauja, bet pasākums, kura laikā vēlētāji atdod savu balsi par to kandidātu sarakstu un kandidātiem, kuru ievēlēšanu parlamentā atbalsta. «Klasiskā» iedzīvotāju kļūda ir tieši jau minētā situācija, kad vēlētājs nevēlas kādu partiju atbalstīt, tādēļ izsvītro visus kandidātus un ieliek «nevēlamos» vēlēšanu biļetena aploksnē, kuru iemet balsošanas urnā.

— Kad var nodot vēlēšanu zīmi glabāšanai? Kā to darīt?

— Šāda iespēja novadā ir vēl 30. septembrī no 10.00 līdz 16.00 vēlēšanu iecirknī Nr. 826 Talsu tautas namā. Vēlētājs, kurš nodevis balsi glabāšanā, drīkst pārdomāt un balsot atkārtoti vēlēšanu dienā, 1. oktobrī. Šādā gadījumā glabāšanā nodotais balsojums netiks līdzskaitīts.

— Cik iecirkņos Talsu novadā ir iespēja vēlēt?

— Talsu novadā kopumā ir 31 vēlēšanu iecirknis — Abavas bibliotēkā, Balgales pagasta pārvaldē, bērnu un jauniešu centrā «Varavīksne» Rudē, Dundagas pilī, Īves pagasta pārvaldē, Jaunpagastā, Lielajā ielā 15, Kaļķu bibliotēkā Dundagas pagastā, Kaltenes klubā, Kolkas lībiešu saieta namā, Ķūļciema brīvā laika pavadīšanas centrā, Laidzes brīvā laika pavadīšanas centrā, Laucienes kultūras namā, Lubes pagasta pārvaldē, Mazirbes bibliotēkā, Melnsila klubā, Mērsraga tautas namā, Mundigciema «Pagastmājā», Nogales bibliotēkā, Pastendes kultūras namā, Rojas kultūras centrā, Sabiles kultūras namā, Spāres muižā, Stendes tautas namā, Strazdes muižā, Talsu 2. vidusskolā, Talsu novada administratīvajā centrā, Talsu tautas namā, Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldē, Valdgales pagasta tautas namā, Vandzenes tautas namā, Vīdales skolā.

— Vai ir iespēja pieteikties balss atdošanai no dzīvesvietas?

— Vēlētāji Latvijā, kuriem veselības stāvokļa dēļ nav iespējas nokļūt vēlēšanu iecirknī, var pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā. Pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā var arī slimojošu personu aprūpētāji un vēlētāji īslaicīgās aizturēšanas vietās. Iespēja balsot atrašanās vietā ir pieejama tikai vēlētājiem Latvijas teritorijā. Iesniegumu var nosūtīt pašvaldības vēlēšanu komisijai pa pastu vai e-pastā. Ja iesniegumu sūta pa e-pastu, tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu. Iesniegums pa e-pastu ir jānosūta pēc iespējas laicīgāk un tai pašvaldībai, kurā ir vēlētāja dzīvesvietai (atrašanās vietai) tuvākais vēlēšanu iecirknis. Nogādāt pieteikumu vēlēšanu iecirknī var jebkura vēlētāja uzticības persona. Uzticības persona var arī aizpildīt un iesniegt pieteikumu vēlētāja vārdā. Vēlētāja uzticības persona iesniegumu ar vēlētāja lūgumu organizēt balsošanu mājās var uzrakstīt arī iecirknī. Šajā gadījumā iesniegumā papildus norāda arī vēlētāja uzticības personas vārdu un uzvārdu.

Lai pieteiktu balsošanu savā atrašanās vietā, vēlētājam jāuzraksta iesniegums, kas no 26. septembra līdz 1. oktobrim jānogādā vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī. Iesniegumā jānorāda: vārds, uzvārds; personas kods; iemesls, kādēļ nepieciešama balsošana atrašanās vietā; precīza adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai; ieteicams norādīt arī ēkas ārdurvju kodu, ja tāds ir, un telefona numuru, pa kuru vēlēšanu komisija var sazināties ar vēlētāju problēmsituācijās; lūgums norādīt arī to, ja vēlētājs atrodas mājas karantīnā, izolācijā vai pašizolācijā saistībā ar «Covid-19» infekciju.

Ja iesniegums iecirknī tiks nogādāts vēlēšanu dienā, 1. oktobrī, tad obligāti izpildāmi ir tie iesniegumi, ko vēlēšanu komisija būs saņēmusi līdz 12.00. Savukārt iesniegumi, kas saņemti vēlēšanu dienā pēc 12.00, jāizpilda, ja vēlēšanu iecirkņa komisijas darbiniekiem būs iespējams ierasties vēlētāju atrašanās vietā līdz 20.00. Likums neparedz iespēju balsošanai vēlētāja atrašanās vietā pieteikties pa telefonu. Iesniegt pieteikumu balsošanai atrašanās vietā var atrašanās vietai tuvākajā iecirknī piektdien, 30. septembrī, no 10.00 līdz 16.00, sestdien, 1. oktobrī, — no 7.00 līdz 12.00.

— Kādas nezināšanas dēļ vēlētāji, kuri nesagaida sev vēlamos rezultātus, parasti vainu par krāpšanos piedēvē vēlēšanu komisijas pārstāvjiem?

— Pēc manām domām, tas noteikti ir tāpēc, ka mēs redzam, kā notiek balsošana citās valstīs. Līdz ar to rodas iespaids, ka tā notiek visur.

— Kādu atbildību nes balsu skaitītāji?

— Atkarībā no pārkāpuma, bet var būt pat kriminālatbildība.

— Kāpēc tauta neuzticas un izvēlas pat novērot vēlēšanu norisi?

— Viens no pieņēmumiem ir tāds, ka partijas vēlas ātrāk uzzināt provizoriskos rezultātus no esošā iecirkņa. Mums nav pretenziju pret novērotājiem, jo Talsu novada vēlēšanu komisijas uzticas savām iecirkņu komisijām. Mēs bijām pirmā vēlēšanu komisija, kura uz vēlēšanām katrā iecirknī izvietoja video novērošanas kameras, lai tās filmētu visu vēlēšanu procesu, kā arī balsu skaitīšanu. Ja būtu signāli par kādu pārkāpumu, mums būtu vienreizēja iespēja noskatīties video ierakstu un konstatēt, vai tiešām tāds ir bijis. Mēs ar prieku sagaidām novērotājus, vienīgi visiem novērotājiem lūdzam ievērot pieklājību un netraucēt komisijas darbu. Tieši tas, ka novērotājs traucētu darbu, var novest pie neuzmanības kļūdām, kuras nav pieļaujamas.