Talsu novada muzejs izdevis katalogu

Talsu novada muzejs izdevis katalogu

Talsu novada muzejs tikko kā izdevis katalogu “Nacionāli dekoratīvais stils Talsu novadā”, kas balstās uz muzeja krājumā esošajām liecībām par šī savdabīgā stila izpausmēm mūsu novadā 20. gadsimta 30. – 60. gados.

“Šis ir katalogs, kura mērķis patiesībā ir rosināt potenciālos pētniekus pievērsties daudz šaurākām tēmām. Viens, kas katalogā tiek aplūkots, ir trīs monumentālie sienu gleznojumi, kas atrodas šeit pat Talsu pievārtē “Dzintaru” mājā, Valdemārpilī un Valgalciemā, kas ir ļoti spilgtas šī virziena izpausmes,” stāsta Talsu novada muzeja direktors Uldis Jaunzems-Pētersons.

Kataloga ideja muzejam ir jau vairākus gadus, un iemesli, kāpēc, visbeidzot to izdevās novest līdz taustāmam rezultātam, ir vairāki – pateicoties muzeja simtgadei un Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumam, arī pandēmijai, kas piešķīra brīvāku laiku no ikdienas darbiem, lai strādātu pie kataloga, un arī Gunas Millersones nejaušam atradumam – līdzautoram Gatim Vanagam. “Ar burtveidolu dizaina vēsturi es nodarbojos jau vairākus gadus, bet tāda kolekcija, kāda ir Talsu novada muzeja rīcībā, tāda man nekur nav gadījusies. Gunas piedāvājums bija pārsteidzošs. Un, kad es ieraudzīju to analoģiju, jutos kā bērns saldumu veikalā. Skices, varianti, idejas… – tas viss parādās šajos materiālos, un tādu es nevarēju iedomāties. Tas ir abpusējs veiksmes stāsts,” dalās grāmatas līdzautors Gatis Vanags.

Muzejs uzskata, ka katalogs ir impulss un sākums kaut kam vēl lielākam. Tas parāda vērtības muzeja krājumā, par kurām sabiedrība nemaz neuzzinātu. 20. gadsimta. 90. gadu beigās Talsu novada muzejs izšķīrās par nacionāli dekoratīvā stila pielietošanu un izmantošanu sava interjera izveidē, krājuma papildināšanā un izpētē. “Ir mums tas lieliskais krājums, par ko es vēlreiz tiešām saku lielu, lielu paldies visiem tiem cilvēkiem, kas mums to ir nodevuši, dāvinājuši. Patiesībā mēs to esam nopelnījuši. Viņi varēja arī kaut kur citur to visu dot, citos muzejos, bet tas ir pie mums,” teic speciāliste mākslas jautājumos Guna Millersone.

Bet darbs nebeidzas – pēc kataloga pabeigšanas muzeja krājumu papildinājis jauns dāvinājums ar vēl vairāk nekā tūkstoš vienībām. Kataloga autori cer, ka būs kāds, kas to novērtēs un kam būs spēks un vēlme darbu turpināt.