Gājēju un velobraucēju drošībai un ērtībām izzāģē kokus

Gājēju un velobraucēju drošībai un ērtībām izzāģē kokus

Lai varētu realizēt Talsos Dundagas ielas pārbūves darbus, tika pieņemts lēmums likvidēt vairākus kokus.

Oktobrī uzsākti Dundagas ielas atjaunošanas 1. kārtas darbi, kas paredzēti 800 metru garā posmā — no Raiņa līdz Lielgabalu ielai. Lai varētu sekmīgi veikt pārbūves darbus, šajā posmā likvidēti 19 koki (to vietā iestādīs 22 kokus). Savukārt 2. pārbūves kārtā (no Lielgabalu ielas līdz pilsētas robežai), kam gan vēl tiks meklēts finansējums, būs nepieciešams nozāģēt četrus kokus, bet to vietā tiks iestādīti 42.

«Dundagas ielas pārbūves projekta izstrādes laikā tika meklēti iespējamie risinājumi, kā maksimāli saglabāt pilsētvidē jau esošos kokus, tomēr, lai gājējiem un velosipēdistiem nodrošinātu ērtu un drošu pārvietošanos, abu projekta kārtu īstenošanas laikā 23 koki tiks likvidēti. To vietā pilsēta iegūs 64 jaunus kokus,» skaidro Talsu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Inita Fedko. Šie 23 koki ir: parastie oši, bērzi, kļavas, liepas, meža bumbieres, saldais ķirsis, parastā goba, zirgkastaņa, egle un sarkanais ozols.

Pirms tam šeit slējās daudz un dažādi koki. Tos nozāģēja, lai varētu izbūvēt gājējiem un velosipēdistiem drošu un ērtu celiņu. /Foto: Edgars Lācis/

Neņem vērā Dabas aizsardzības pārvaldes ieteikumu

Lai arī Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) savā atzinumā norādījusi, ka attiecīgo koku nociršana nav pretrunā ar dabas aizsardzības normatīvajiem aktiem, tomēr administrācijas ieskatā koki būtu saglabājami, jo tie ir ainaviski un nodrošina bioloģisko daudzveidību. Iebildumi DAP nebija tikai pret vienas kļavas nociršanu. Tomēr, tā kā tas ir tikai ieteikums, pašvaldība nepārkāpj likumu, šos kokus tomēr nozāģējot. Kokus nedrīkstētu nozāģēt, ja tie atbilstu specifiskiem kritērijiem, piemēram, ja tie būtu sasnieguši aizsargājama koka—dižkoka izmēru vai ja tās būtu īpaši aizsargājamas sugas un biotopi.

Publisko apspriedi nerīkoja

Vaicājot pašvaldībai, vai par plānoto koku nozāģēšanu tika rīkota publiskā apspriešana, noskaidrojām, ka nē. Šāds lēmums pieņemts, pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem. «Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr. 33 «Par koku ciršanu ārpus meža» 3. daļas 4. punkts nosaka publiskās apspriešanas organizēšanu — ja koku ciršanas rezultātā būtiski tiktu ietekmēta vides ainaviskā, dendroloģiskā vai ekoloģiskā kvalitāte, kā arī gadījumā, ja kokus plānots cirst teritorijā, kurā atrodas kultūras pieminekļi, un tās aizsargjoslā, parkā, kapsētā, alejā, pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajā ainaviski vērtīgajā teritorijā. Zaļumsaimniecības komisija kokus apsekoja un ņēma vērā, ka koku nociršana saistīta ar projekta īstenošanu, tad tika lemts par koku nociršanu, kas bojāti, mazvērtīgi un ietekmē projekta īstenošanas gaitu. Lemjot par koku nociršanu, tika ņemti vērā gan vides aspekti, gan daļēji būvprojekta plānotie risinājumi. Apsekotie koki komisijas ieskatā būtiski neietekmē vides ainavisko, dendroloģisko vai ekoloģisko kvalitāti un neatrodas kultūras piemineklī un tā aizsargjoslā, kā arī citos iepriekš minētajos gadījumos. Koki, kas komisijas ieskatā saglabājami, netika iekļauti koku ciršanas atļaujā. Tie ir ar dendroloģisko un bioloģiskās daudzveidības vērtību,» skaidro I. Fedko.

#SIF_MAF2023

JAUNUMS

Tagad pieejama arī
“Talsu Vēstis” e-avīze.
Abonē un lasi savā telefonā, datorā vai planšetē no jebkuras vietas pasaulē.