Mundigu ezera ūdens kvalitāte atbilst normām

Mundigu ezera ūdens kvalitāte atbilst normām

Veicot Mundigu ezera apsekošanu un ūdens kvalitātes analīzes, konstatēts, ka ezera ūdens kvalitāte atbilst normām.

24. augustā pašvaldība lūdza Valsts zinātniskā institūta «BIOR» Talsu nodaļu veikt ūdens analīzes Mundigu ezerā un sagatavot analīžu pārskatu par standarta ūdens analīžu un parazitāro tārpu oliņu iespējamu klātbūtni ūdens paraugā. Inspekcija informē, ka ezera ūdens kvalitāte pēc izmeklētajiem rādītājiem un vizuālās pārbaudes paraugu ņemšanas vietās ir atbilstoša un tā bioloģiskais piesārņojums un ūdens ķīmiskais sastāvs neapdraud peldētāju veselību.

Pašvaldība informē, ka, uzsākot 2023. gada peldsezonu, ir veiktas ūdens analīzes un noteikta tā kvalitāte Laidzes ezerā, Lubezerā, Sasmakas ezerā, Talsu ezerā un Vilkmuižas ezerā. 4. septembrī Veselības inspekcija valsts monitoringa ietvaros Kolkas pludmales peldvietā, Mērsraga peldvietā un Rojas pludmales peldvietā noņēma ūdens paraugus laboratoriskai testēšanai. Pārbaudes rezultāti liecina, ka ūdens kvalitāte atbilst visiem mikrobioloģiskajiem rādītājiem un šajās vietās ir atļauts peldēties.