No 1. septembra — Bāriņtiesu reformas pilotprojekts

No 1. septembra — Bāriņtiesu reformas pilotprojekts

Lai pārbaudītu, kā praksē darbotos plānotie grozījumi Bāriņtiesu likumā, no 1. septembra trijos novados Latvijā tiks īstenots pilotprojekts. Tā laikā Talsu, Jēkabpils un Rēzeknes novadā bāriņtiesas pakalpojumus nesniegs, tos uzticot novados strādājošajiem zvērinātiem notāriem.

Pilotprojekta laikā no 1. septembra līdz 31. oktobrim juridiskos pakalpojumus, kurus līdz šim sniedza Talsu, Jēkabpils un Rēzeknes novada bāriņtiesas, nodrošinās notāri, informē Latvijas Zvērinātu notāru padomes rīkotājdirektora vietniece Vija Piziča. Talsu novadā pakalpojumus sniegs zvērināti notāri Inguna Bakanauska (Lielā iela 4) un Indulis Šermukšnis (Kareivju iela 8). Papildus novados esošajiem notāru birojiem pilotprojekta laikā notāru pakalpojumi būs pieejami arī citās vietās.

Ņemot vērā, ka bāriņtiesa ir krīzes situāciju risināšanas iestāde, kuras primārā funkcija ir nodrošināt bērna un aizgādnībā esošas personas tiesību un interešu aizsardzību, nevis vienkāršot pašvaldības iedzīvotājiem juridisko lietu kārtošanu, virzītie Bāriņtiesu likuma grozījumi plāno pilnībā deleģēt zvērinātiem notāriem juridisku jautājumu risināšanu, kuru izpildei ir nepieciešamas padziļinātas juridiskās zināšanas un prasmes.