Pārstrādes rūpnīcas būvniecība tuvojas noslēgumam

Pārstrādes rūpnīcas būvniecība tuvojas noslēgumam

Poligonā «Janvāri» bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas būvniecība tuvojas noslēgumam. Šobrīd ir izbūvēti laukumi rūpnīcas darbības nodrošināšanai, bioloģiski noārdāmo atkritumu uzglabāšanas nojume, komposta uzglabāšanas nojume un bioloģiski noārdāmo atkritumu anaerobās fermentācijas tuneļi.

Vēl rit pēdējie instalācijas un iekārtu uzstādīšanas darbi, lai uzsāktu to testēšanu. Testēšana tiek veikta pakāpeniski. Līdz šim veiksmīgi testēti perkolāta gāzes tuneļi. Marta beigās uzsāks testēšanu fermentācijas tuneļiem un sistēmām. Objektu saskaņā ar līguma nosacījumiem plānots nodot ekspluatācijā jūlijā. Rūpnīcā plānots pārstrādāt bioloģiski noārdāmos atkritumus, kas rodas no sadzīves atkritumiem un dalīti vāktiem pārtikas atkritumiem, tādējādi veicinot atkritumu atkārtotu izmantošanu un paaugstinot atkritumu izmantošanas efektivitāti. Pārstrādes procesā tiks iegūts komposts. Kā blakus produktu iegūs biogāzi, kuru paredzēts izmantot siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai.

#SIF_MAF2023