«Tā nav pedagogu kaprīze, tā ir prioritāra nepieciešamība»

«Tā nav pedagogu kaprīze, tā ir prioritāra nepieciešamība»

“Talsu Vēstu” redakcija saņēmusi Talsu novadā strādājošas pedagoģes Ievas Smildzējas vēstuli, kurā paustas pārdomas par iniciatīvas — nodrošināt pedagogiem veselības apdrošināšanas polises — neizskatīšanu un līdzekļu neatrašanu pieņemtajā novada budžetā.

Vēstulē skolotāja raksta: “Vairākas reizes pedagogu arodbiedrība ir vērsusies pie Talsu novada pašvaldības ar iniciatīvu par veselības apdrošināšanas polišu piešķiršanu Talsu novada izglītības darbiniekiem. Visas iepriekšējās iniciatīvas nav atbalstītas, jo nav pieticis finansējums. Šī nav pirmā reize, kad pašvaldībā aktualizēts minētais jautājums, jo iepriekšējā sasaukuma laikā bija savākti visu izglītības iestāžu pedagogu paraksti, kas arī nenesa rezultātu.

Strādājot skolā, tieši pēdējos divus gados “Covid-19” situācijas apstākļos nākas novērot, kā pedagogi sāk izdegt.

Šī problēma aktualizēta arī valsts mērogā. (..) Pēc savas iniciatīvas aptaujāju vispārizglītojošo skolu pedagogus, lai noskaidrotu, vai darbs “Covid-19” apstākļos ir ietekmējis pedagogu psiholoģisko un fizisko veselību. Nācās secināt, ka ietekme ir ļoti liela, veselība ir tikai pasliktinājusies. Apkopoju minētos datus, kā arī atbildes uz jautājumu, kāpēc pedagogi būtu jāierindo prioritārā secībā minētajā jautājumā, uzrunāju Talsu novada pedagogu arodbiedrības pārstāvjus un tikāmies ar Talsu novada domes priekšsēdētāju Sandru Pētersoni un Talsu novada domes priekšsēdētājas vietnieku izglītības, sociālajos un veselības jautājumos Andi Astrātovu. Iepazīstināju ar situāciju un aptaujas anketas rezultātiem. Sarunas rezultāts deva cerību, ka minētā iniciatīva varētu īstenoties līdz ar jauno budžetu. Jautāju, kas būtu nepieciešams no manas puses, lai iniciatīva virzītos uz priekšu, uz ko A. Astrātovs minēja, ka oficiāls iesniegums nav jāraksta, tikai jāsagatavo, kāda varētu izskatīties polises pakete. Tas tika sagatavots, pamatojoties uz pedagogu anketas rezultātiem.

Tikāmies arī otro reizi tiešsaistē “Zoom”, kad runājām par iespējamo variantu, kā polises ieviešana varētu realizēties. Ja jau tad bija skaidrs, ka finansējuma nav un nebūs, būtu bijusi pateicīga par skaidri paustu nostāju, ka šī iniciatīva netiks realizēta. Sekojot līdzi domes sēdēm, nonācu pie secinājuma, ka minētais jautājums nav ticis aktualizēts un budžetā, visticamāk, nebūs iekļauts. Uzrakstīju e-pasta vēstuli A. Astrātova kungam ar aicinājumu sniegt atbildi rakstiskā formā par minēto jautājumu, bet to vēl joprojām neesmu saņēmusi. Tikai domes ārkārtas sēdē uzzināju, ka par minēto jautājumu ir runāts. Ja nesekotu līdzi, arī to neuzzinātu, jo par ārkārtas domes sēdi uzzināju, kad tā bija notikusi.

Sēdē ar deputāta Edgara Zeldera iniciatīvu bija aktualizēts jautājums par pedagogu polisēm, kur no atbildēm secināju, ka problēma atteikumam ir, ka pedagogus nevar ierindot prioritārā secībā, lai piešķirtu polises. Ja tās piešķir, tad tās ir jāpiešķir visiem pašvaldības darbiniekiem. Nepiekrītu šim argumentam, jo,

pastāvot esošajai situācijai, kad pedagogs strādā klātienē, komunicējot katru dienu ar ļoti lielu cilvēku daudzumu, tas nav salīdzināms ar pašvaldības darbiniekiem, kuriem ir iespēja strādāt attālināti, strādāt vienam savā kabinetā vai apkalpot nelielu klientu loku.

Tā nav pedagogu kaprīze, tā ir prioritāra nepieciešamība. Varam remontēt ēkas, ieviest aprīkojumu, bet, ja nebūs paša pedagoga, kurš ar to visu strādās? Nav novērots, ka izglītības pārvaldē būtu rinda ar pedagogiem, kuri gatavi strādāt skolā. Mūsdienu pedagogu darba realitāte — strādāt ārkārtas situācijas apstākļos, nepārtraukti esot kontaktpersonām, būt komunikācijas procesos ar skolēniem, vecākiem, kas bieži ietver arī darbu brīvdienās, sekot līdzi un analizēt, korekti reaģēt uz nemitīgi mainīgo informācijas plūsmu gan medijos, gan no sabiedrības. Darbs nepārtrauktas spriedzes apstākļos, tāda ir mūsu ikdiena! Būtībā pedagogs pelna algu un iztērē to, lai apmaksātu pakalpojumus savas veselības uzlabošanai, kas radušies, veicot darba pienākumus. (..) Domāju, ka veselības apdrošināšanas polišu ieviešana izglītības darbiniekiem būtu diezgan stratēģisks skatījums arī jauno pedagogu piesaistei profesijai.

Vēlos jautāt Talsu novada pašvaldības jaunajam sasaukumam — kas ir jūsu prioritātes,  vai izglītība ir jūsu prioritāte? Es, kā vēlētāja un pedagogs, ieteiktu deputātiem pirmsvēlēšanu kampaņās nelikt šos populistiskos saukļus ar ideju, ka svarīgs ir cilvēks un ģimenes, jo darbos pierādāt, ka jums ir citas prioritātes.”

Vai un kāda būs tālākā rīcība saistībā ar veselības apdrošināšanas polišu nodrošināšanu novada pedagogiem, viedokli lūdzām sniegt Talsu novada domes priekšsēdētājas vietniekam izglītības, sociālajos un veselības jautājumos Andim Astrātovam un Izglītības, sociālo un veselības jautājumu komitejas vadītājam Dainim Karolam.

“2021. gada rudenī pašvaldības pārstāvjiem notika tikšanās ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības pārstāvjiem, kuru laikā pārrunāta veselības apdrošināšanas polises nepieciešamība un kādi pakalpojumi būtu jāsedz šādai polisei. Pirms budžeta sarunām tika izstrādāti apdrošināšanas polises kompensācijas principi visiem pašvaldības darbiniekiem, t. sk. pedagogiem. Talsu novada dome, 2021. gada 25. novembrī apstiprinot pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu, noteica, ka: pašvaldība var apdrošināt darbinieku veselību, ja tam ir paredzēti līdzekļi budžetā, kā arī pašvaldība sedz veselības apdrošināšanas prēmijas maksājumu 50 procentu apmērā, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteikto limitu ietvaros, atlikušo prēmijas maksājumu sedz darbinieks no saviem līdzekļiem.

Plānojot Talsu novada 2022. gada budžetu, bija redzams, ka, salīdzinot ar 2021. gadu, kad izglītības jomai kopumā tērēja 23,7 miljonus eiro, 2022. gadā finansējums izglītībai varētu sasniegt 25,3 miljonus eiro. Izdevumu pieaugums bija jāparedz gan atlīdzībai, gan precēm un pakalpojumiem, transporta kompensācijām, dotācijām utt. Ņemot vērā kopējās budžeta iespējas un plānotās aktivitātes, šī gada budžetā veselības apdrošināšanas polise “saglabāta” Sociālā dienesta, Bāriņtiesas, Pašvaldības policijas un pansionāta “Lauciene” darbiniekiem. Pedagogiem un pārējiem darbiniekiem polises apmaksu šobrīd vēl nespējām ieplānot.

Pašvaldībā ir veikts aprēķins, ka pašvaldības darbinieku (tai skaitā pedagogu) veselības apdrošināšanas prēmijas maksājumu segšanai 50 procentu apmērā pašvaldības budžetā papildus nepieciešami līdz 307 000 eiro.

Jāturpina darbs pie procesu optimizācijas visās nozarēs, arī izglītībā. Papildu līdzekļi jaunu atbalsta veidu finansēšanai būs jāatrod, pārskatot nozares izdevumus. Tāpēc šī gada budžetā paredzēts finansējums Talsu novada izglītības stratēģijas izstrādei 2022.—2028. gadam, lai līdz nākamā budžeta sastādīšanai būtu skaidrs, kā saimniekot efektīvāk un kuras vajadzības būs prioritāras turpmākos sešus gadus.”

Vai līdzekļus šai iniciatīvai izdosies atrast jau šogad, rādīšot budžeta grozījumi, par kuriem deputāti, visticamāk, diskutēšot vasarā.

Atbildes apkopojusi Aiga Naudiņa.