Talsu Komersantu Klubs atzīmēja 15 gadu jubileju

Talsu Komersantu Klubs atzīmēja 15 gadu jubileju

Talsu Komersantu Klubs (TKK) 17. decembrī Talsu Tautas namā atzīmēja 15 gadu pastāvēšanas jubileju.

TKK valdes priekšsēdētājs Kaspars Eihe intervijas sākumā uzsver, ka TKK ir jau 16 gadi, bet Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ 15 gadu pastāvēšanas jubileju svinēja šogad. K. Eihe valdes priekšsēdētāja amatā stājās 2020. gada janvārī. Pašlaik TKK ir 46 biedri, un janvārī tiks uzņemti vēl trīs.

— Atgādiniet, lūdzu, kuri bija «vaininieki» TKK izveidē.

— No pašiem pirmsākumiem tie bija uzņēmēji Māris Ārbergs, Edmunds Demiters, Ainārs Lūks, Leonīds Kublinskis. Liels paldies visiem, kuri iesaistījušies TKK izveidē, un tiem, kuri aktīvi līdzdarbojas. Strādāt sabiedrības labā ir ziedošanās. Jāpiemin, ka TKK ir ieguvis sabiedriskā labuma statusu, jo nodarbojamies ar sabiedriskām aktivitātēm.

— Kā TKK ir veicies tā pastāvēšanas laikā?

— Veicies ir ļoti labi. Realizēti daudzi projekti kopā ar pašvaldību (Talsos — Raiņa iela, Celtnieku iela, Jaunā celtnieku iela, Stendes iela, Laukmuižas iela; Stendē — Stacijas iela un Dumpīšu iela), esam aktīvi iesaistījušies Talsu pilsētvides jautājumu risināšanā, piemēram, par bērnu rotaļu laukuma un multifunkcionālās halles izveidi. Vēlamies apzināt uzņēmumus apvienotajā Talsu novadā, lai saprastu, kādos projektos vēl būtu iespējams piedalīties. Uzņēmēji ļoti aktīvi iesaistījušies pašu uzņēmumu vides sakārtošanas veicināšanā. Pēdējo gadu laikā esam ļoti labi pratuši apsēsties pie viena galda ar pašvaldību un uzņēmējiem un tiem uzņēmumiem, kas atbalsta uzņēmējus, piemēram, Lauku atbalsta dienests, Talsu partnerība, Nodarbinātības Valsts aģentūra, mācību centrs «BUTS» u.c.

Jāpiemin, ka TKK ir saņēmis ļoti labus vārdus no dažādām organizācijām par savu darbu. Piemēram, no Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas Darba devēju konfederācijas. Turklāt esam ieguvuši sertifikātu, apliecinājumu no Ekonomikas ministrijas, ka reizi ceturksnī tiksimies ar ministrijas pārstāvjiem, lai pārrunātu un risinātu aktuālo gan Talsu novadā, gan uzņēmēju vidē kopumā.

Esam aktīvi piedalījušies Informatīvo dienu izveidē. Mums ir sadarbības līgums ar augstskolu «Turība», kuri ir gatavi jebkurā brīdī nākt un stāstīt uzņēmējiem par konkrētiem jautājumiem, kas ir aktuāli un interesējoši. Mēs, TKK biedri, esam arī gatavi būt par mentoriem tiem jauniešiem, kuri vēlas kļūt par uzņēmējiem. Esam aktīvi iesaistījušies Talsu Valsts ģimnāzijas jauniešu Karjeras nedēļā. Uzskatām: ja kaut neliela daļa no viņiem kļūs par uzņēmējiem, tas būs sasniegums. Galvenais ir noturēt jauniešus Talsos.

— Kāpēc uzskatāt par svarīgu atbalstīt jauniešus?

— Mēs, uzņēmēji, esam Talsu novada patrioti, līdz ar to mums nav vienalga, kas notiek vai notiks nākotnē. Jebkura cilvēka loma sabiedrībā ir iesaistīties, ziedoties, darīt lietas, kas ir vajadzīgas, lai novads attīstītos. Būtiski, lai jaunietis ne tikai atbrauc uz Talsiem, lai paskatītos, kā te ir, bet arī lai izvēlētos šeit dzīvot. Tāpēc mudinām jauniešus izvēlēties profesijas, kas ir nepieciešamas uzņēmējdarbības vidē. Uzņēmēji daudz investē savās ražotnēs, tehnoloģijās, attīstībā, bet pats galvenais jau ir cilvēks. Turklāt augsti kvalificēts darbaspēks. Tāpēc arī iesaistāmies skolēnu izglītošanā, esam padomdevēja statusā.

— Vai TKK ir īpaši nākotnes plāni, ko vēlaties izcelt?

— Nākotnē noteikti gribēsim vēl vairāk veicināt sadarbību ar Talsu novada uzņēmējiem. Apzināt tās lietas, kas ir viņiem aktuālas. Centīsimies uzņēmējdarbību novadā tikai veicināt. Dosimies arī apmeklēt citus uzņēmumus Latvijā, jo vienmēr ir vērtīgi uzzināt citu pieredzi. Plānu ir daudz.

— Vai TKK bijusi iespēja tikties ar jauno Talsu novada domes vadību un esat jau runājuši par turpmāko sadarbību?

— Mums ir bijušas pirmās sarunas un esam vienojušies jau par konkrētām tikšanās reizēm jaunajā gadā. Esam jau pateikuši, kādi ir galvenie jautājumi, kas uzņēmējiem ir svarīgi, un kam, mūsuprāt, būtu jāpievērš uzmanība. Tajā skaitā pašvaldībai ir jāapzina, kāda ir uzņēmēju situācija novadā.

— Kāda ir «vidējā temperatūra» uzņēmēju vidē?

— Talsu novadā uzņēmējdarbības vide ir ļoti laba. Bet šeit ļoti liela loma ir tam, ko novads un Talsu pilsēta spēj un spēs piedāvāt uzņēmējiem un viņu darbiniekiem. Šiem cilvēkiem ir svarīgi, vai viņiem būs, kur dzīvot (tātad ir vajadzīgi jauni dzīvokļu nami) un vai būs ko darīt brīvajā laikā, jo ar skolu un bērnudārzu būs par maz (multifunkcionālās halles nepieciešamība). Mēs, uzņēmēji, nodrošinām darba vietas un atalgojumu, bet pašvaldībai ir jādomā par vides sakārtošanas un attīstības jautājumiem.

— Domājot par TKK, prātā nāk teiciens, ka viens nav cīnītājs. Šķiet, jūsu gadījumā tas apstiprinās.

— Jā, un to es minēju arī savā uzrunā pasākumā, sakot paldies visiem komersantiem, kuri ir iesaistījušies un noticējuši šai kopā būšanai un varēšanai. Jo viens tiešām nav cīnītājs. Kopā esam liels spēks, un, tikai kopā ejot, varam realizēt lielas lietas. TKK šo gadu laikā ir kļuvis par vienu no Latvijā respektablākajām organizācijām. Mēs esam kā zelta čiekurs ar daudzām sēkliņām: sēkliņas ir uzņēmēji, kuri iesējas šajā zemē, un aiz viņiem paliek paaudzes. Mums ir uzņēmēji, kuri savu rūpalu nodot jau nākamajām paaudzēm, un šie jaunie censoņi darbojas pie mums, TKK. Tas ir ļoti skaisti.

Mēs nedrīkstam būt vienaldzīgi! Ikkatrs no mums ir pelnījis ne vien ģimeni, bet arī sabiedrību, kurā varam rēķināties cits ar cita palīdzību. Nebūsim vienaldzīgi, un visi kopā strādāsim!