Tapusi filma par tēlnieka Ojāra Feldberga performanci

Tapusi filma par tēlnieka Ojāra Feldberga performanci

Pirmizrādi piedzīvojusi filma “Homo Ludens”, kas atklāj tēlnieka Ojāra Feldberga mazāk zināmo – perfomatora – šķautni. Filma uzņemta Pedvāles mākslas parkā 2021. gada vasarā, piedaloties performances grupai “Animist”, un tā godina Pedvāles mākslas muzeja 30 gadu jubileju.

Pats Ojārs Feldbergs sevi par performances mākslinieku nesauc, savukārt performatīvos instrumentus mākslinieks raksturo kā spēles elementus, kas svarīgi viņa pašizpausmei. Telpas, objekta un darbības apvienojumu vienā mākslas darbā Ojārs Feldbergs definē kā “tēlainas situācijas, ko viņš rada”.

Latvijas Performances mākslas centra direktore Laine Kristberga, kas ir arī filmas “Homo Ludens” idejas un scenārija autore, filmu raksturo ar abreviatūru “PPP” – “Poētisks Performatīvs Portrets”. “Ojāra Feldberga radošās darbības performatīvās izpausmes gandrīz nemaz nav novērtētas un zinātniski analizētas mākslas vēstures kontekstā,” uzsver Laine Kristberga, “Tā kā Pedvāles mākslas parkam 2021. gadā apritēja 30 gadi, mēs nolēmām to godināt, izveidojot Ojāra Feldberga portretu, kurā atklātas viņa mazāk zināmās radošās izpausmes šķautnes.”

Filmā “Homo Ludens” ir iespēja redzēt unikālu, 2021. gada vasarā Pedvālē notikušās Ojāra Feldberga un grupas “Animist” performances “Visums” videoversiju. Performance tapa bērzu ieskautā aplī Pedvāles mākslas parkā – un šī vieta netika izvēlēta nejauši.

Filma “Homo Ludens” ir latviešu valodā ar angļu subtitriem. Projektu atbalsta VKKF, tas īstenots projektu programmas “Kultūrelpa” ietvaros.

VKKF programmas “Kultūrelpa” ietvaros Latvijas Performances mākslas centrs ir uzņēmis filmu “Homo Ludens” par tēlnieku Ojāru Arvīdu Feldbergu, akcentējot performatīvās izpausmes viņa mākslinieciskajā praksē. Filmā ir integrēta performance, kuru Ojārs Arvīds Feldbergs izveidoja kopā ar performances grupu “Animist” Pedvāles mākslas parkā 2021. gada jūlijā.