Vai iespējams uzņēmuma grāmatvedību uzņemties kārtot pašam?

Ir tikai saprotami, ka uzņēmumi, it īpaši jauni un it īpaši ekonomikai grūtos laikos, ir ieinteresēti ietaupīt līdzekļus, kur vien tas ir iespējams. Piemēram, ietaupīt uz grāmatvedības izdevumu rēķina. Šķiet taču pavisam vienkārši – mūsdienās tik daudz ko spēj paveikt grāmatvedības programmas, arī Valsts ieņēmumu dienestam ir gana daudz standartizētu veidlapu un formu, tāpēc var rasties iespaids, ka to pilnīgi droši var paveikt, piemēram, pats uzņēmuma vadītājs.

Kad drīkst pats?

Nelielos uzņēmumos patiešām grāmatvedības kārtošanu var veikt pats vadītājs. Arī likumdošanā ir minēti divi gadījumi, kad tas ir atļauts. Pirmkārt, grāmatvedību var kārtot saviem spēkiem kapitālsabiedrības, kurās valdes loceklis ir arī vienīgais īpašnieks. Līdz ar to lielākoties tie ir uzņēmumi, kuros ir vien pāris darbinieki un nav apjomīgu darījumu. Otrs gadījums, kad var iztikt bez algota grāmatveža, ir tad, ja uzņēmējdarbību veic fiziska persona (arī individuālā uzņēmuma vai zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks), kura par savām saistībām, kas radušās no saimnieciskās darbības, atbild ar visu savu mantu.

Būtiskākie izaicinājumi

Ja uzņēmums ir neliels, ja tas apkalpo vien pāris darījumus mēnesī, ja darījumi ir vienkārši, bez specifiskiem nodokļu aprēķiniem utt., patiešām nav iemesla tērēt papildu resursus grāmatveža algošanai. Taču jebkurš mazs uzņēmums pamazām vēlas kļūt un visticamāk arī kļūst arvien lielāks. Tiek pieņemti jauni darbinieki, ienāk arvien vairāk pasūtījumu, tāpēc vadītājam nepieciešams arvien vairāk enerģijas rūpēm par peļņas vairošanu, attiecībām ar klientiem un darbiniekiem. Šajā brīdī diezin vai ir vērts savu enerģiju un resursus tērēt grāmatvedības darbu veikšanai, ja tajā pašā laikā iespējams darīt ko uzņēmuma attīstībai būtisku, ko nemaz nav iespējams uzticēt citiem. Bez tam – lai kārtotu grāmatvedību, ir nepieciešama atbilstoša izglītība, jo šī joma saistās ar daudziem izaicinājumiem. Skaidrs, ka vienkāršus ikdienas grāmatojumus patiešām var veikt paša spēkiem, bet, ja pēkšņi ir kāds jauns pavērsiens – pasūtījums no ārvalstīm, divdomīga nodokļu situācija, pretenzijas no Valsts ieņēmumu dienesta, piņķerīgi algu aprēķini vai tml. Ko tad? Protams, šis stāsts ir pavisam citāds, ja mēs runājam par valdes locekli, kurš pats pēc profesijas ir grāmatvedis.

Alternatīvas

Un tomēr – ko iesākt, ja finanšu resursi ir ierobežoti, valdes loceklim laika ir maz, vietas jaunas darbavietas iekārtošanai birojā nav, bet grāmatvedības darbs kādam ir jāveic? Šobrīd ērts un pieejams risinājums ir grāmatvedības ārpakalpojumi, ko piedāvā, piemēram, Corsax.lv – augstākās klases grāmatvedības pakalpojumu sniedzējs Rīgā. Varam palīdzēt, ja nepieciešams veikt vien atskaišu un pārskatu sagatavošanu, bet ikdienas darbus darīsiet paši. Varam palīdzēt, ja nepieciešama vien konsultācija iepriekš nepieredzētā situācijā. Un varam palīdzēt arī tad, ja nepieciešams veikt pilnu grāmatvedības pakalpojumu klāstu. Sazināmies!?