Kad Stacijas iela Stendē būs pabeigta?

Kad Stacijas iela Stendē būs pabeigta?

Talsu novada pašvaldībai Stacijas ielas Stendē izbūve nesusi skarbu mācību, tādēļ veiktas izmaiņas iepirkumu organizēšanā un pieteikumu izskatīšanā. Stendes iedzīvotājiem tas nozīmē, ka priekšā gaidāma vēl ilgus braukšanas apgrūtinājumus. Kādēļ tā un kad iedzīvotāji un pilsētas viesi varētu sagaidīt ielas sakārtošanu?

Stendenieku sapnis par ielu sakārtošanu pavisam konkrētas aprises ieguva 2020. gadā, kad Talsu novada pašvaldība uzsāka Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projekta «Stacijas un Dumpīšu ielas posma izbūve Stendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai» īstenošanu. Šis 2,5 miljonu vērtais projekts paredzēja vispirms pārbūvēt Stacijas un Dumpīšu ielas posmu 2094 metru garumā, pārbūvēt četras dzelzceļa pārbrauktuves, izbūvēt gājēju celiņu, lietus ūdens kanalizāciju, jaunu ūdensvada posmu 669 metru garumā un ierīkot papildu ielu apgaismojumu; bet projekta otrajā kārtā — pārbūvēt vēl 227 metrus no Dumpīšu ielas un izbūvēt jaunu posmu 130 metru garumā, to aprīkojot ar gājēju celiņu, ielu apgaismojumu, lietus kanalizāciju, kā arī ūdensvadu un hidrantiem. Tomēr tik cerīgi iesāktos būvdarbus pārtrauca ne viena vien ķibele. Īsi pēc līguma noslēgšanas ar iepirkuma procedūrā uzvarējušo būvnieku Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) veica iepirkuma dokumentācijas pārbaudi un saskatīja iepirkuma procedūrā potenciālu interešu konfliktu, kas projektam nozīmēja zaudēt vairāk nekā vienu miljonu Eiropas Savienības un valsts budžeta līdzfinansējumu. Lai šo līdzfinansējumu nezaudētu, Talsu novada pašvaldība 2021. gada maijā nolēma apturēt iesāktos būvdarbus, pirms termiņa izbeidzot būvniecības līgumu, un izsludināt jaunu konkursu iepirkumam.

Kad laika apstākļi to ļauj, Stacijas iela tiek greiderēta un tās segumā tiks iestrādāts pretputekļu materiāls.
Savukārt, kad līst vai snieg, — līdzēt nevar neko.
/Foto: Edgars Lācis/

Būvmateriālu cenu kāpums — iemesls līguma neslēgšanai

Tomēr arī 2021. gada augustā izsludinātais iepirkuma konkurss nevainagojās ar cerību piepildījumu. Precizējot iepirkuma detaļas un atbildot uz konkursantu jautājumiem, nācās pagarināt konkursa termiņu. Kamēr izskatīja piedāvājumus un pieņēma lēmumu par uzvarētāju, pienāca 2022. gada februāris. Bet pa to laiku būvmateriālu cenas jau bija augušas tiktāl, ka ne pirmais, ne otrais pretendents ar saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu vairs nevarēja iekļauties aprēķinātajās izmaksās, un tāpēc no līguma slēgšanas atteicās. Sīkāk par to lasāms Talsu novada mājaslapā.

Izvēlas citus autoceļus

Tikmēr Stacijas ielas apkaimē dzīvojošiem un strādājošiem tas nozīmē sagaidīt jau trešo putekļaino vasaru pēc gariem rudens, ziemas un pavasara mēnešiem, kad grantētais ceļš izmirkst, tajā rodas lielākas un mazākas bedres, un pārvietošanās pa šo ceļu draud ne tikai ar mirkļa neērtībām, bet arī ar papildus izdevumiem automašīnas remontam. Un lai arī uzrunātie iedzīvotāji ar izpratni izsakās par «iesaldēto sapni» — Stacijas ielu, katrā stāstā dzirdamas arī nopūtas — par to, ka politiķu solījumi izkūpējuši aizmirstībā, par to, ka neko daudz jau ar greiderēšanu nevar līdzēt, par to, ka jālauž mašīna, par to, ka jādzīvo putekļos. Tie, kam ir iespēja, izvēlas pa šo ceļu vairāk nebraukt. Šādu novērojumu apstiprina arī firmas «Agronet» pārstāvis — samazinās to klientu skaits, kas gatavi paši atbraukt pēc produkcijas, lai lieki nebojātu savu automašīnu. Lai arī pašvaldība sausā laikā ceļu greiderē un rūpējas, lai samazinātu putekļu daudzumu, sezonās, kad līst vai snieg, palīdzēt nevarot nekā.

Ir izsludināts jauns iepirkuma konkurss un līdz 16. maijam tiek gaidīti aktuālajām izmaksām atbilstoši piedāvājumi no būvniekiem. Ja viss noritēs bez sarežģījumiem, būvdarbus Stacijas ielā varētu atsākt jau šīs vasaras beigās. /Foto: Edgars Lācis/

Mācās no pieredzes

Kā «Talsu Vēstīm» pastāstīja ​Talsu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Inita Fedko, šis projekts pašvaldībai ir nesis skarbu un sāpīgu pieredzi. Rūgtā mācība likusi veikt būtiskas izmaiņas iepirkumu organizēšanā, tostarp mainīt kārtību, kādā tiek izskatīti pieteikumi. Ja līdz šim pieteikumus izskatīja tikai iepirkumu komisija, šobrīd pašvaldībā ir izveidota arī iepirkumu nodaļa, kas palīdz pievērst lielāku uzmanību daudzo nosacījumu ievērošanai. No jauna izsludinātajam iepirkumam ir noteikts īsāks termiņš pieteikumiem, un ir cerība no būvniekiem saņemt aktuālām cenām atbilstošākus piedāvājumus. Pēc iepirkuma konkursa noslēgšanās, kad būs skaidri zināmas būvdarbu izmaksas, tiks darīts viss nepieciešamais, lai pašvaldība saņemtu Valsts kases aizņēmumu šī projekta īstenošanai. Tā kā šī ERAF projekta maksimālais realizēšanas termiņš ir 2023. gada oktobris, ir pamatotas cerības, ka visus darbus vēl var paspēt izdarīt noteiktajā laikā.

Darbus varētu atsākt vasaras beigās

I. Fedko arī apliecināja, ka Talsu novada pašvaldība kā šī ceļa īpašnieks iespēju robežās ir centusies un turpinās rūpēties par Stacijas ielas uzturēšanu braucamā kārtībā. Izvērtējot darbību lietderību atbilstoši laikapstākļiem, ceļš tiek greiderēts un, lai mazinātu iedzīvotāju neērtības, tā segumā plānots iestrādāt pretputekļu materiālu. Līdz šim pašvaldībā ir saņemts viena iedzīvotāja rakstisks iesniegums par zaudējumiem, kas saistīti ar ceļa izmantošanu. Pamatojoties uz to, pašvaldība nomainīja loga rūti, kas tika bojāta ceļa stāvokļa un uz tā notiekošās satiksmes dēļ.

6/Foto: Edgars Lācis/

Tagad ir izsludināts jauns iepirkuma konkurss un līdz 16. maijam tiek gaidīti aktuālajām izmaksām atbilstoši piedāvājumi no būvniekiem. Klāt, protams, vēl jāpierēķina laiks piedāvājumu izskatīšanai, kā arī CFLA izvērtējumam, vienošanās līgumu slēgšanai un pašvaldības pieteikumam aizņēmumam Valsts kasē. Ja viss process noritēs bez sarežģījumiem, būvdarbus Stacijas ielā varētu atsākt jau šīs vasaras beigās.