Talsu mākslas skolas fasādi rotās jauns sienas gleznojums

Talsu mākslas skolas fasādi rotās jauns sienas gleznojums

Lai iedzīvinātu laikmetīgo mākslu pilsētvidē, pavisam drīz Talsos parādīsies jauns murālis jeb sienas gleznojums, ko starptautiska laikmetīgās mākslas projekta ietvaros realizē fonda «Viegli» izglītības iniciatīva «Ziedoņa klase». Jau pavisam drīz, maija beigās, murālis būs apskatāms uz Talsu mākslas skolas fasādes. Mākslas skolas direktore gan norāda, ka vispirms būtu jāparūpējas par ēkas tehnisko stāvokli.

Iniciatīva «Ziedoņa klase» tapa pirms vairākiem gadiem — jau no sākta gala tiek meklēti veidi, kā runāt ar jauniešiem par literatūru, kultūru un vērtībām, kas bija svarīgas Imantam Ziedonim. «Ziedoņa klases» vadītāja Elizabete Pavlovska atklāj, ka pirmā un vēl joprojām populārākā nodarbība ir izlaušanās spēle «Blēņas un pasakas», kas izbraukumos pieejama arī skolēniem ārpus Rīgas. «Tas bija labs sākums, lai meklētu un turpinātu meklēt jaunus veidus, kā runāt ar jauniešiem un viņus ieinteresēt. Pagājušā gada nogalē tika apstiprināts projekts, kura ietvaros pusotru gadu runāsim ar jauniešiem un sabiedrību par laikmetīgo kultūru, laikmetīgo mākslu un centīsimies kliedēt mītus. Vārds «laikmetīgs» reizēm asociējas ar kaut ko nesaprotamu un jocīgu, bet patiesībā «laikmetīgs» nozīmē vienkārši «laicīgs». Arī Imants Ziedonis, rakstot pagājušā gadsimta 70., 80. un 90. gados, tajā brīdī bija laikmetīgs.

«Mērķis ir radīt Talsos jaunu vietu, ko vēlētos apskatīt ne tikai paši Talsu iedzīvotāji, bet arī Talsu viesi,» iepazīstinot ar laikmetīgās mākslas projektu, skaidro «Ziedoņa klases» vadītāja Elizabete Pavlovska.
/Publicitātes foto/

Mērķis — padarīt mākslu pieejamu

Ideja par sienas gleznojumiem radās pērn. Daudz domājām, kā varētu runāt par laikmetīgumu ar skolu jauniešiem un sabiedrību kopumā, un šī ideja attīstījās. Esam izvēlējušies piecas dažādās vietas, iedziļinājušies konkrētajā vietā un iesaistījuši vietējo kopienu, tai skaitā vēsturniekus un novadpētniekus. Ir ļoti svarīgi, ka cilvēki šajā procesā ir klātesoši. Pirmais pusgads ir pagājis sarunās, pētniecībā un diskusijās, kā jau tas kultūrai un mākslai piestāv. Mērķis ir radīt Talsos jaunu vietu, ko vēlētos apskatīt ne tikai paši Talsu iedzīvotāji, bet arī Talsu viesi. Šī ir pasaules elpa — skatoties Eiropā un pasaulē, māksla skatītājam un vērotājam sāk nākt arvien tuvāk. Tas ir būtiski, lai mums Latvijā būtu vairāk vietu, kur māksla ir pieejama, lai tā nebūtu tikai rāmītī muzejā…»

Talsu mākslas skolas vadītāja Maira Freimane (no kreisās) un Talsu novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Antra Jesineviča uzskata, ka vispirms jāpievēršas ēkas tehniskā stāvokļa sakārtošanai.
/Foto: Edgars Lācis/

Iekļaujot būtiskas Talsu vērtības

Projekta pirmais posms paredz radīt piecus mākslas darbus dažādās Latvijas vietās. Paralēli plānots doties uz skolām, runāt ar jauniešiem un projekta otrajā posmā, iedvesmojoties no dzirdētā, radīt vairākas kultūrizglītības nodarbības. Runājot par Talsu murāli, E. Pavlovska atklāj, ka darbi pie sienas apdarināšanas sāksies jau pavisam drīz un līdz mācību gada noslēgumam sienas gleznojums būs gatavs apskatīšanai. Lielu paldies par iesaistīšanos šajā procesā viņa vēlas teikt Talsu novada pašvaldības komandai, mākslas skolai un vēsturniekiem. Mākslinieka izvēle uzticēta «Ziedoņa klases» sadarbības partnerim — fondam «Mākslai vajag telpu», kas šo darbu uzticējis gleznotājai, jaunajai māksliniecei Zīlei Ziemelei. «Zīle Ziemele ir ārkārtīgi iedziļinājusies Talsu novada vēsturē, Talsu novada vērtībā un idejās. Šobrīd esam nonākuši pie gala darba skices — šajā darbā parādās ļoti būtiskas Talsu vērtības.

Murālī būs redzams kamols, kas simbolizē pasauli, zemi un ārkārtīgi svarīgo aušanas tradīciju Talsos, parādīsies Talsu pilskalna vērtība, senā kuršu pils, zelta ābele un vēl citi simboli.»

Attiecībā uz izpratni par laikmetīgo mākslu situācija nav viennozīmīga, skaidro «Ziedoņa klases» vadītāja. Cilvēkiem ir daudz jautājumu, kas nav slikti, un kategoriju «patīk/nepatīk» vietā nāk vēlme iedziļināties un iesaistīties sarunā. «Domāju, ka mēs esam ceļā uz to, lai radītu lielāku izpratni. Mākslas uzdevums ir veidot sarunu — vispirms pētniecībā, un pēc tam mākslas darbs veido sarunu ar skatītāju. Tas ir tas, kas veido un attīsta izpratni par laikmetīgumu un laikmetīgo mākslu.»

/Foto: Edgars Lācis/

«Problēmas rada ūdens notekcaurules»

Talsu mākslas skolas vadītāja Maira Freimane pauž prieku par mākslas iedzīvināšanu pilsētvidē, atzīstot, ka iepriekšējais darbs uz mākslas skolas fasādes savu laiku ir nokalpojis, vienlaikus uzsverot, ka vispirms būtu jāpievēršas ēkas tehniskā stāvokļa sakārtošanai. Problēmas rada ūdens notekcaurules, kas laiž garām lietus ūdeni, līdz ar to bojājot ēkas fasādi. Viņasprāt, būtu neloģiski ieguldīt līdzekļus un radīt mākslas darbu, ko pēc gada vai diviem būtu nepieciešams atjaunot. Viņas viedoklim pievienojas arī Talsu novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Antra Jesineviča, kura ikdienu aizvada šai pašā ēkā un uzskata, ka vispirms jārīko publiskā apspriešana, lai savu viedokli par plānoto murāli varētu izteikt arī Talsu iedzīvotāji.