Talsu pamatskolas audzēkņi 1. septembrī ierodas ar saulespuķēm

Talsu pamatskolas audzēkņi 1. septembrī ierodas ar saulespuķēm

Vasaras sākumā, noslēdzoties mācību gadam, reizē ar liecībām Talsu pamatskolas audzēkņi saņēma arī saulespuķu sēkliņas — lai ir par ko rūpēties, pieskatīt, piedomāt par mieru pasaulē un mērīt, lai mazliet, mazliet arī azartiski sacenstos. Bet viss izvērtās vēl skaistāk, un 1. septembrī no malu malām skolēni atgriezās mācību iestādē ar savām saulespuķēm rokās.

Lielākās un mazākās rokās, protams, bija sažņaugti arī citi rudens ziedi, kas, mīļi apskaujot, tika pasniegti savām skolotājām, taču ikvienam rokās bija arī pa saulespuķei. Turklāt tik dažādas gan saulainās krāsu gammās, gan ziedu formās un izmēros, sākot no tievām kā stīdziņām, līdz saulespuķēm ar pamatīgiem kātiem, kas maza skolnieciņa rokās izskatījās vēl iespaidīgāk. Saulainā ideja ir skolēnu pašpārvaldes un vecāku, skolas padomes ideja. «Neapšaubāmi šī laika notikumi un karadarbība Ukrainā mūsos atstāj trauksmi, neziņu un bailes. Katram šīs izjūtas ir atšķirīgas. Tādēļ gribu aicināt lielus un mazus, vecus un jaunus turpināt pilnveidoties, būt daudzpusīgiem, radošiem un augt intelektuāli,» tā 1. septembrī skolēnus, viņu vecākus un skolotājus uzrunāja skolas vecāku padomes priekšsēdētāja Dace Legzdiņa. «Mīliet un cieniet cits citu, izbaudiet kopā būšanas laiku, un novēlu, lai pasaule un Latvija ir vieta, kur vienmēr var dzīvot droši un laimīgi!»

Jautā, vai par skolasbiedriem kļūs ukraiņi

Talsu pamatskolas audzēkņu mamma Solvita Roga atzīst, ka bērni ļoti piedomā par notiekošo Ukrainā, jo klases audzinātājas par to runā, liek aizdomāties, un bērni arī taujā, vai ukraiņu bērni mācīsies arī viņu skolā. Talsu pamatskolā šobrīd neviena ukraiņu bērna gan nav, taču dažiem mazajiem pie saulespuķēm varēja redzēt pievienotus Ukrainas karodziņus ar uzrakstu «Slava Ukraini». Skolas direktore Dina Bičule skaidro, ka tas tāpēc, ka dažu no audzēkņiem dzimtas saknes ir saistītas ar Ukrainu.

«Šodienas zieds ir simbols tam, ka mēs šodien visi varam satikties ar draugiem, mācīties, priecāties zem šīm brīnišķīgajām, tīrajām, zilajām debesīm,» uzrunā skolēniem sacīja direktore Dina Bičule. 1. septembra rīts bija pat mazliet stindzinoši auksts, bet tajā brīdī, paveroties debesīs, tās patiešām bija tik vasarīgi zilas un pilnīgi skaidras bez neviena mākoņa. «Novēlu, lai šādas debesis ir visu mācību gadu — tīras, dzidras, zilas un gaišas!» Pēc svinīgā pasākuma direktore dalījās novērojumos, ka skolēni saulespuķes rokās nesuši ar tādu pietāti pret to, kas notiek pasaulē.

Oktobra vidū varētu sākties skolas renovācija

Visas skolēnu atnestās saulespuķes nonāca nevis pedagogu vāzēs, bet īpaši tika izkārtotas skolas priekšā kopējā kompozīcijā, lai visus turpinātu priecēt vēl vairākas dienas.

Saulaina ziņa ir ne tikai skolēnu veltītās saulainās domas Ukrainai, bet arī atbalsts, ko visbeidzot skola ieguvusi savai renovācijas idejai. Tik nopietnus būvdarbus skola nav piedzīvojusi patiešām daudzus gadu desmitus, un ik pa laikam veikti vien kosmētiskie remonti. Arī šobrīd direktore smaidot saka, kamēr žogs nebūs mācību iestādei apkārt, grūti pat šim faktam noticēt. Šonedēļ ārkārtas domes sēdē Talsu novada domes deputāti atbalstīja investīcijas projekta pieteikuma par Talsu pamatskolas pārbūvi iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Šobrīd jāgaida tā apstiprinājums, un, ja viss būs pozitīvi, tad oktobra vidū sāktos būvdarbi, kas varētu ilgt aptuveni gadu.

Plānota drošāka, skaistāka un plašāka skola

Šogad mācības Talsu pamatskolā uzsāka 272 bērni. Izvērtējot skolēnu skaita dinamiku, pašvaldība secinājusi, ka, ja būtiski nemainīsies ārējie un iekšējie vides faktori, tad turpmākajos gados izglītojamo skaits saglabāsies līdzšinējā līmenī vai pat nedaudz pieaugs. Skolas pārbūve, kas nodrošinātu mūsdienīgu mācību vidi, varētu veicināt audzēkņu skaita palielināšanos. Projektā paredzēts atjaunot visas iekštelpas, daļēji pārbūvēt inženiertīklus mācību kabinetos, elektroapgādes, apkures un ventilācijas sistēmas, atjaunot ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes, zibensaizsardzības sistēmu un pārbūvēt lietus ūdens kanalizācijas sistēmu. Plānots paplašināt skolas telpu platību, izbūvējot ēkas piebūvi sporta zāles vajadzībām, bet skolas augšējā stāvā ierīkojot septiņas jaunas mācību klases.