Talsu novadam būs jauns ģerbonis

Talsu novadam būs jauns ģerbonis

Īstenojot administratīvi teritoriālo reformu, spēkā vairs nav bijušo novadu ģerboņi, to skaitā arī Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada ģerboņi. To vietā Talsu novada pašvaldība šobrīd izmanto mazo valsts ģerboni, bet 29. septembra domes sēdē teikts jāvārds jaunajam Talsu novada ģerbonim.

Pagājušā gada novembrī Talsu novada domes deputāti nolēma, ka izstrādājams jauns Talsu novada ģerbonis, kas atspoguļotu novada vērtības un vienotu iedzīvotājus.

Ģerboņa izveide ir strikti reglamentēta, vadoties pēc heraldikā pieņemtajiem ģerboņu veidošanas noteikumiem un principiem. Ģerboņu likumā ir definēta ģerboņu reģistrācijas kārtība — to atbilstību izvērtē un apstiprina Valsts Heraldikas komisija.

Talsu novada pašvaldība informē, ka heraldiskie mākslinieki sagatavoja piecus ģerboņa attēlu projektus, no kuriem deputātu lielāko atbalstu guva viens.

Jaunā Talsu novada ģerboņa apraksts: «Dalīts ar pazeminātu smaili: zils un zelts. Zelta smailē zaļš ozollapu vainags», ietver vairākus Talsu novadam nozīmīgus simbolus. Tajā attēlotas divas jūras, kas satiekas Kolkasraga smailē, savukārt zelta krāsa simbolizē gan novada piekrastes zonu, smilšaino pludmales zonu, gan ir vienojošais krāsas elements iepriekšējo novadu ģerboņos. Kā arī ģerbonī saglabāts ozollapu vainags, kas bija arī iepriekšējos Talsu ģerboņos. Heraldikas komisija atzinīgi novērtējusi attēla projektu, uzsverot, ka tajā apvienots heraldiski gaumīgs vizuālais risinājums un spēcīgu simbolu kopums, kas izceļ Talsu novada unikalitāti un vienlaikus sasaistās ar iepriekš ģerboņos iestrādātajiem simboliem.

Jauno Talsu novada ģerboni izstrādāja mākslinieki Ilze Lībiete un Juris Ivanovs, kuriem ir bagāta pieredze ģerboņu izstrādē. Lai izveidotu visatbilstošāko ģerboni, tika izveidota darba grupa, iekļaujot tajā dažādu nozaru pārstāvjus, kā arī aptaujā tika noskaidrots iedzīvotāju viedoklis par jaunā novada vērtībām, simboliem un krāsām, ko ietvert ģerboņa izstrādē. /Publicitātes foto/

Talsu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Inita Fedko atklāj, ka ģerboņa veidotājiem Heraldikas komisijai vēl jāiesniedz sietspiedes, tiklīdz tas būs izdarīts, komisija lems par ģerboņa izsludināšanu. Pēc ziņas publicēšanas «Latvijas Vēstnesī», ģerbonis būs oficiāli apstiprināts.

Talsu novada domes sēdē lēmums par Talsu novada ģerboņa attēla projekta apstiprināšanu tika pieņemts vienbalsīgi — ar 16 balsīm «par».

Ģerbonis, tā elementi tiek izmantoti novada karogā, apbalvojumos, veidlapās, kā arī novadu reprezentējošos pasākumos un notikumos. Drīzumā būs jālemj arī par novada karoga izveidi, kad par izveidotajiem pieciem karoga metiem savas domas būs aicināti izteikt gan deputāti, gan iedzīvotāji, atklāj sabiedrisko attiecību speciāliste.