Valdemārpils mazpulcēni lepojas ar bagātīgu pastinaku ražu

Valdemārpils mazpulcēni lepojas ar bagātīgu pastinaku ražu

Valdemārpilī jau ilgus gadus darbojas Latvijas Mazpulku filiāle, kas bērniem un jauniešiem piedāvā iespēju apgūt dažādas dzīves zināšanas, iesaistīties projektos un nopelnīt ar savu darbu. Kamēr citi bērni vasaras brīvlaikos bauda atpūtu un bezrūpīgu dzīvi, Valdemārpils mazpulcēniem katram ir savs biznesa projekts, ko gandrīz gada garumā īstenot.

Ierodoties pie divpadsmitgadīgās Martas Mitenbergas viņas dārziņā, redzam glītas un koptas dobes ar lieliem pastinaku lakstiem un priecīgo Martu līdz viduklim dobēs, apčubinot savus izlolotos augus un novērtējot, vai tie jau gatavi — tuvojas ražas laiks. Marta ir viena no mazpulcēniem, kas šogad projekta ietvaros audzējusi pastinakus.

«Šis ir jau trešais gads, kad īstenoju savu biznesa projektu, katru gadu audzēju ko citu — pirmajā gadā tās bija pupiņas, otrajā ķirbji, šogad ir pastinaki,»

atklāj Marta. Piedalīties projektā viņa izvēlējusies ne tikai tāpēc, ka patīk dārza darbi, bet vēlējusies vasaras laikā arī nopelnīt un iemācīties ko jaunu. Marta stāsta, ka darboties dārzā viņai ļoti patīk un to dara ļoti labprāt. «Vislabāk man patīk laistīt un novākt ražu, ne īpaši patīk ravēt,» viņa atzīst.

Valdemārpilnieces Marta Mitenberga un Agate Everita Betnere gatavojas novākt savu pirmo pastinaku ražu. Meitenes stāsta, ka raža padevusies ļoti laba, ir gandarītas par paveikto un noteikti nākamgad turpinās darbu. /Foto: Tija Volanda/

Interesantākais — pundurcūciņu audzēšanas projekts

Arī meitenes māsīca Agate Everita Betnere šogad ir audzējusi pastinakus, tomēr viņas pieredze ir mazliet citāda — nodarbojusies ne tikai ar augkopības projektiem, bet arī ar putnkopību, audzējot dažādu interesantu šķirņu vistiņas, pīles un zosis, tomēr interesantākais ir bijis pundurcūciņu audzēšanas projekts. Agate mazpulkos darbojas jau septiņus gadus un stāsta, ka darbība mazpulkos palīdz viņai iegūt zināšanas un visvairāk viņa novērtē iespēju iesaistīties projektos un to pareizā veidošanā, kas ļauj attīstīt arī savu darbību vecāku saimniecībā. Tā kā līdz skolas beigšanai nav palicis daudz, Agate atzīst, ka darbība mazpulkos, visticamāk, ietekmēs arī tālākos dzīves plānus. Pēc skolas beigšanas viņa vēlas turpināt projektu īstenošanu, attīstot arī lielākus projektus saimniecībā.

/Publicitātes foto/

Protams, Martai un Agatei palīdz ģimene — gan ar zemes sagatavošanas darbiem, gan ravēšanu un augu kopšanu. Katrai meitenei pastinaki ir sastādīti ap 200 kvadrātmetru lielos laukos, kuros pavasarī iesējušas 5000 sēklas. Lai darba augļi būtu saldāki un pašiem audzētājiem izdotos arī par darbu kaut ko nopelnīt, izveidota sadarbība ar zemnieku saimniecību «Ezerkauliņi», kas no cītīgajiem audzētājiem iepērk gatavos pastinakus.

Iesaistās visa ģimene

Mazpulcēniem, protams, atbalsts no vecākiem ir ļoti nepieciešams, un bieži vien tā pārtop par ģimenes aktivitāti, kurā iesaistās visi — vecāki bērni iesaista jaunākos, kā bijis arī Martas gadījumā. Marta jau pirms pašas mazpulcēnu gaitu uzsākšanas palīdzējusi vecākajam brālim ar viņa projektiem, tāpat kā Agates ģimenē, kur arī brāļi un māsas darbojušies. Abas meitenes priecīgi stāsta, ka noteikti turpinās darboties arī nākamajā gadā. Ko audzēs, gan vēl nezinot, bet drīz jau būs zināms, kādi projekti pieejami nākamajai vasarai.

Pastinakiem ir mazliet īpatnēja garša, un tie ir ļoti veselīgi. Var ēst svaigus, var pagatavot daudz un dažādus gardus našķus, iecienītākie pavisam noteikti ir pastinaku čipši. /Foto: Tija Volanda/

Valdemārpils Mazpulku vadītāja Anda Dzene stāsta, ka bērnu, kas piedalās biznesa projektos, nav daudz, jo tam ir nepieciešama zeme un ne visu mazpulcēnu vecākiem pieder zeme vai ir saimniecības, tomēr gribētāji ir, un ar katru gadu projekti paliek arvien interesantāki. Ne visi bērni ir gatavi šai atbildībai, jo tā tomēr nav ierastā bērnības brīvība, bet gan mērķtiecīgs darbs un sevis pilnveidošana.

Darbošanās ar mazpulkiem — sirdsdarbs

Anda Dzene stāsta, ka Latvijas Mazpulki ir lielākā bērnu organizācija Latvijā, kam sākums meklējams patālā pagātnē, kad Kārlis Ulmanis šo ideju atvedis no Amerikas un īstenojis. Organizācija aktīvi darbojusies gandrīz katrā skolā līdz padomju laikiem, vēlāk atjaunojusi savu darbību deviņdesmito gadu sākumā. Mazpulkā bērniem tiek iespēja darboties un iemācīties prasmes, kas noderēs dzīvē, veidot kopienu un gūstot atbalstu. Anda stāsta, ka projektu iespējas bērniem ir ļoti daudz:

«Bērni var strādāt dažādus darbus lauksaimniecībā, augkopībā, dārzkopībā, lopkopībā un putnkopībā, protams, arī citās nozarēs — rokdarbos, pētniecībā, izzināt vēsturi. Šogad viens no aktuālajiem un prioritārajiem projektiem ir tieši ciltskoku veidošana — bērni pēta savas saknes un izcelsmi, kas arī ir ļoti interesanti. Ir arī grupas projekti, kur vairāki bērni projektus veido kopā.»

Tomēr bez biznesa plāniem un kārtīga darba mazpulcēniem ir arī citas iespējas — tiek organizēti semināri un meistarklases par dažādām bērnus interesējošām tēmām, vasarās tiek rīkotas nometnes un pasākumi, kur gan gūt zināšanas, gan atpūsties kopā ar citiem mazpulcēniem. Andai Dzenei darbošanās ar mazpulkiem ir sirdsdarbs. «Ja ir iespējams, ir vērts dot. Ja ir iespējas, tās jāizmanto un jāmāca tās izmantot bērniem,» viņa atzīst. «Es priecājos, ka ir gan uzņēmīgi bērni, gan atbalstoši vecāki, bez tā tas nebūtu iespējams. Esam pateicīgi arī pašvaldībai, kas mūs ļoti atbalsta.»